Комплектът съдържа 44 работни листа.
 
На тази страница предлагаме подробна информация за
продукта, който сте избрали.
КЪМ ПРОДУКТИ
ДЕТАЙЛИ
НАШАТА МЪДРОСТ - НАША ЗАЩИТА
Информационният продукт Нашата мъдрост-наша защита съдър-
жа работни листи за 22 теми по 2 занимания.
Работните листи са подготвени за индивидуална и групова работа
на деца от 9 до14 години. Те включват:
     

      Народни приказки със ситуативен характер за възпитание в благо-
разумно поведение. С тяхна помощ децата се учат да се поставят на
мястото на героите и да решават творчески задачи.
         

      Разнообразни загадки за развитие на изобретателността, проница-
телността и сръчността.

      Народни игри за изпитание на характера, проверка на съобразител-
ността, ловкостта и предпазливостта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

Clicky