-25 ЛЕВА

           
Пакет ще изпратим по пощата. При доставката ще платите с
пощенски запис. В колетната пратка ще приложим фактура.
Пощенските разходи - за сметка на издателство БУЛЯК.
Информацията се предоставя на едностранно отпечатани листи, фор-
мат А4, които са предвидени за фотокопиране в необходимите ви бройки.
Комплектът съдържа 44 работни листа.
 
На тази страница предлагаме подробна информация за
продукта, който сте избрали и начина за поръчка.
КЪМ ПРОДУКТИ
ДЕТАЙЛИ
НАШАТА МЪДРОСТ - НАША ЗАЩИТА
   Информационният продукт Нашата мъдрост-наша защита съдър-
жа работни листи за 22 теми по 2 занимания.
   Работните листи са подготвени за индивидуална и групова работа
на деца от 9 до14 години. Те включват:
          Народни приказки със ситуативен характер за възпитание в благо-
разумно поведение. С тяхна помощ децата се учат да се поставят на
мястото на героите и да решават творчески задачи.
          Разнообразни загадки за развитие на изобретателността, проница-
телността и сръчността.
          Народни игри за изпитание на характера, проверка на съобразител-
ността, ловкостта и предпазливостта.
Направете своята заявка, като попълните и ни изпратите талона за
по пощата или на      E-mail: parvus@abv.bg