НАЧАЛО

 

 

 

             

               

         Издателство Буляк подготвя и предоставя
информационни материали, които насърчават младите хора да играят активна роля в своето образование и да укрепват способностите си за решаване на проблемни си- туации. Мисленето, ориентирано към решаване на про- блеми, дава възможност за поставяне на цели, определяне на препятствията и стремеж за тяхното преодоляване. Това е начин за организиране на мисълта, който позво-  лява да се видят повече възможности.
         Комплектите с материали по различни тематични
направления съдържат работни листи, подходящи за
деца от 9 до 14 г.            .

                   

НА СТРАНИЦА ПРОДУКТИ ЩЕ НАМЕРИТЕ
      ОПИСАНИЕ НА НАШИТЕ
НА СТРАНИЦА МОЗАЙКА ЩЕ ОТКРИЕТЕ
        

 
КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС, ВИЖТЕ НА
                СТРАНИЦА КОНТАКТИ

             
: 26.02.2018